Image
Loading

Natalija Antić Bjelac

Petrinja

Natalija Antić Bjelac, 51 godina i živi u Petrinji. Po struci je magistra ekonomije, ali se cijeli život bavi i kreativnim radom, što ju opušta i veseli te se prvenstveno iz tog razloga prijavila i na ove radionice. „Želja mi je naučiti nove vještine, koje ću na svom OPG-u i sama moći prezentirati drugima da uživaju u svojim radovima i u tim kreativnim trenucima opuštanja. Za radionice sam saznala od kćeri, kojoj su također rekli prijatelji i uz izvrsnu preporuku za ekipu koja ovo radi, priključile smo se i stvaramo.“

Natalija Antić Bjelac

Vjeruj u sebe

Čovjek je kreativno biće i izražavanje kreativnih potencijala važan aspekt njegova života još od najranijeg djetinjstva. Različita klinička istraživanja pokazala su djelotvornost različitih vrsta art-terapije u smanjenju anksioznosti, depresivnosti, smanjenju stresa i posljedica stresa.