Image
Loading

Matea Jajalo

Glina

Matea Jajalo, ima 22 godine i pri kraju je studija Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. „Na radionice sam se prijavila jer želim nešto novo naučiti, a i smatram da će mi biti od pomoći u radu s djecom. Do sada smo mnogo toga naučili, atmosfera je ugodna, a sa svake radionice odemo oduševljeni jer shvatimo da zaista lijepe rukotvorine mogu stvoriti ove naše ruke. Jedva čekam svoje znanje prenijeti dalje.“

Matea Jajalo

Vjeruj u sebe

Čovjek je kreativno biće i izražavanje kreativnih potencijala važan aspekt njegova života još od najranijeg djetinjstva. Različita klinička istraživanja pokazala su djelotvornost različitih vrsta art-terapije u smanjenju anksioznosti, depresivnosti, smanjenju stresa i posljedica stresa.