Image
Loading

Ela Vrbanac Tomić

Glina

Dolazi iz Gline. Voli nova iskustva i ima veliku želju za kreativnim izražavanjem. „Na radionicu sam se prijavila zahvaljujući svojoj majci koja je također na istoimenoj radionici i ljudima koji su odustali jer da nisu odustali, ne bih sada bila na ovim radionicama za koje smatram da su super i stvarno mi je drago što sam se prijavila jer puno toga naučiš i zabaviš se.“

Ela Vrbanac Tomić

Vjeruj u sebe

Čovjek je kreativno biće i izražavanje kreativnih potencijala važan aspekt njegova života još od najranijeg djetinjstva. Različita klinička istraživanja pokazala su djelotvornost različitih vrsta art-terapije u smanjenju anksioznosti, depresivnosti, smanjenju stresa i posljedica stresa.