Image
Loading

Pendulum ili njihalo je tehnika koja se koristi za stvaranje umjetničkih djela, slika, akrilnim bojama. Posuda sa akrilnom bojom ovješena je za držač kako bi stvorila princip njihala. Kroz mali otvor na dnu boce boja u tankom mlazu izlazi i ostavlja trag na podlozi. Podloga može biti od kartona ili neka druga slikarska podloga. Radom njihala stvaraju se umjetničke kreacije. Što je njihalo duže to su uzorci koje boja ostavlja na podlozi veći te se kombinacijom skraćivanja ili produljivanja njihala mogu izrađivati različiti uzorci. Ova tehnika pogodna je za izradu većih formata slika.

Anamaria Tokić - Pendulum

Anamaria Tokić

Pendulum

Anamaria Tokić - Pendulum

Anamaria Tokić

Pendulum

Božica Cerjak - Pendulum

Božica Cerjak

Pendulum

Danijela Bjelac - Pendulum

Danijela Bjelac

Pendulum

Domagoj Zorčić - Pendulum

Domagoj Zorčić

Pendulum

Dubravka Manojlović - Pendulum

Dubravka Manojlović

Pendulum

Dubravka Manojlović - Pendulum

Dubravka Manojlović

Pendulum

Ela Vrbanac Tomić - Pendulum

Ela Vrbanac Tomić

Pendulum

Ela Vrbanac Tomić - Pendulum

Ela Vrbanac Tomić

Pendulum

Ema Bamburać - Pendulum

Ema Bamburać

Pendulum

Filip Rogošić - Pendulum

Filip Rogošić

Pendulum

Ivana Švragulja - Pendulum

Ivana Švragulja

Pendulum

Jadranka Klasnić - Pendulum

Jadranka Klasnić

Pendulum

Jasmina Roca - Pendulum

Jasmina Roca

Pendulum

Jasmina Roca - Pendulum

Jasmina Roca

Pendulum

Katarina Goršeta - Pendulum

Katarina Goršeta

Pendulum

Katarina Goršeta - Pendulum

Katarina Goršeta

Pendulum

Katarina Goršeta - Pendulum

Katarina Goršeta

Pendulum

Katarina Kvakić - Pendulum

Katarina Kvakić

Pendulum

Katarina Kvakić - Pendulum

Katarina Kvakić

Pendulum

Kristina Hodak - Pendulum

Kristina Hodak

Pendulum

Lara Šercar - Pendulum

Lara Šercar

Pendulum

Lara Šercar - Pendulum

Lara Šercar

Pendulum

Lucija Đuretić - Pendulum

Lucija Đuretić

Pendulum

Lucija Đuretić - Pendulum

Lucija Đuretić

Pendulum

Ljiljana Brković Zorčić - Pendulum

Ljiljana Brković Zorčić

Pendulum

Mato Šipuš - Pendulum

Mato Šipuš

Pendulum

Natalija Antić Bjelac - Pendulum

Natalija Antić Bjelac

Pendulum

Nevena Pali - Pendulum

Nevena Pali

Pendulum

Petra Kolundžija - Pendulum

Petra Kolundžija

Pendulum

Petra Kolundžija - Pendulum

Petra Kolundžija

Pendulum

Petra Kolundžija - Pendulum

Petra Kolundžija

Pendulum

Pina Žilić - Pendulum

Pina Žilić

Pendulum

Tihana Premuž - Pendulum

Tihana Premuž

Pendulum

Tihana Premuž - Pendulum

Tihana Premuž

Pendulum

Vesna Boltužić - Pendulum

Vesna Boltužić

Pendulum

Vesna Podnar - Pendulum

Vesna Podnar

Pendulum

Zrinka Bakšić - Pendulum

Zrinka Bakšić

Pendulum

Zrinka Bakšić - Pendulum

Zrinka Bakšić

Pendulum

Zrinka Bakšić - Pendulum

Zrinka Bakšić

Pendulum

Ela Vrbanac Tomić - Pendulum

Ela Vrbanac Tomić

Pendulum

Matea Jajalo - Pendulum

Matea Jajalo

Pendulum

Katarina Kvakić - Pendulum

Katarina Kvakić

Pendulum

Zrinka Bakšić - Pendulum

Zrinka Bakšić

Pendulum

Katarina Goršeta - Pendulum

Katarina Goršeta

Pendulum